• โรงเรียนสวนสันติ

ที่อยู่: เลขที่ 72 หมู่ที่ 3 ซอยลำไทร ถนนเลียบวารี, 10530 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 029881815
โรงเรียนสวนสันติมุ่งส่งเสริมคุณธรรมหลักศาสนา พัฒนาความรู้ สู่มาตรฐานสากล ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit