• โรงเรียนอนุบาลนิรมล

ที่ตั้ง 100 / 7 หมู่บ้านรามอินทรานิเวศน์ ถนนรามอินทรา ซอย 67 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

 

โรงเรียนอนุบาลนิรมล เปิดเรียนปีแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2523  เป็นโรงเรียนคาทอลิก  ได้เข้าเป็นสมาชิกของฝ่ายการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก ในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โรงเรียนอนุบาลนิรมล เป็นโรงเรียนคาทอลิค เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันดำเนินการสอนใช้หลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2542 มีสาระสำคัญในการจัดการเรียนการสอน โดย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 – 3 และเนอร์สเซอรี่ มีอาคารเรียน 3 หลัง มีห้องภาษาอังกฤษ ห้องศูนย์สื่อการเรียนการสอน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีและบ่อบอล ทุกห้องติดตั้งระบบปรับอากาศ มีบรรยากาศดี เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก ปัจจุบันมีครูไทย 20 คน และครูต่างชาติ 1 คน

 

หลักสูตร

โรงเรียนอนุบาลนิรมลเปิดการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการด้วยระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Methodology) ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Centered) เน้นจรรยา มารยาทไทย โดยการปฏิบัติจริง ยิ้ม ไหว้ ให้บริการและผูกมิตร สามารถดำรงชีวิตและปรับตัวในสังคมไทยได้อย่างมีคุณค่า และภาคภูมิ

ดำเนินการสอนโดยมีครูไทยที่มีประสบการณ์ทางการสอน และครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทางโรงเรียนเชื่อมั่นว่านักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนิรมล ทุกคนจะต้องเป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข”

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่

สะดวกสบาย เดินทางง่าย อยู่บนถนนรามอินทรา ซอย 67 เขตคันนายาว มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

 

อาคารเรียน

อาคารเรียน 3 หลัง รวมอาคารเอนกประสงค์ ประกอบด้วย ห้องการเรียนการสอน ห้องศูนย์สื่อ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์

 

ห้องภาษาอังกฤษ

ห้องบ่อบอล บรรยากาศดี เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก ทุกห้องติดตั้งระบบปรับอากาศ

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit