• โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม

ที่ตั้ง : 234 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : 0-2563-5050 , 0-25634256-9
โทรสาร : 0-29943877
Website : http://www.sarasassaimai.ac.th
E-mail : sws.saimai@gmail.com

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม เป็นโรงเรียนในลำดับที่ 19 ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสารสาสน์เริ่มดำเนินกิจการต่อจากโรงเรียนเทคโนโลยีสุขภาพในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นภายใต้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ มีอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง, 1 สระว่ายน้ำ, สนามเอนกประสงค์ 2 สนาม, โรงอาหาร 1 หลัง, ห้องปฏิบัติการพิเศษ 12 ห้อง มีครูทั้งหมด 93คน ครูต่างชาติ 23 คน และ ครูไทย 70 คน มีนักเรียน 678 คน และห้องเรียน 20 ห้องเรียน

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit