• โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

 ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1946 เดิมเป็นศูนย์ฝึกอบรมเด็กของ “กลุ่มคริสเตียนวันเสาร์” (ชื่อกลุ่ม) ในประเทศไทย ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนนานาชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอนุปริญญา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 57 ซอยปรีดี พนมยงค์ 31 และ 37 ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพมหานคร 10110 นอกจากนี้ดารา นักแสดง นักร้อง และพิธีกรในวงการบันเทิงหลายคนได้จบจากโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วย

หลักสูตรจะอิงตามระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลัก

หลักสูตร

  • ระดับอนุบาลและประถมศึกษา: Pre-Kindergarten – Grade 5
  • มัธยมต้น: Grades 6 – 8
  • มัธยมปลาย: Grades 9 – 12
  • อนุปริญญามี 3 สาขา ได้แก่ ธุรกิจ เภสัชกรรม และงานวิศวกรรม
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit