• โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท

ที่อยู่
 57 ซอยนภาศัพท์ แยก 1 ถนนสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์: 0-2258-6014
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30
เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
   โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท (Darunalai Sukhumvit School) เปิดสอนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2515 ตั้งอยู่ที่ 57 สุขุมวิท 36 ซอยนภาศัพท์ แยก 1 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (โทร 022586014) มีเนื้อที่ 2ไร่ 90 ตารางวา เป็นพื้นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีนายบุญชัย ศุภศิริพงษ์ชัย เป็นผู้รับใบอนุญาต นางกัญญลักษณ์ สุเรนทร์รังสิกุล เป็นผู้จัดการ นายนิรันดร์ ชื่นชูศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท เป็นประเภทโรงเรียนสามัญศึกษาขนาดกลาง สหศึกษาไป-กลับ ทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 อาคารเรียนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีห้องเรียน 18 ห้อง และอาคารประกอบการ 1 หลัง มีบุคลากรครู 30 ครู นักการภารโรง 6 คน

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit