• โรงเรียนพันธะศึกษา 

ที่อยู่: 583/4 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต, 10300
โทรศัพท์: 0-2243-2648
E-mail: PhanthasuksaSchool@gmail.com
คำขวัญประจำโรงเรียน : ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร สติปัญญา ก้าวหน้า
ปรัชญาประจำโรงเรียน : คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit