•  โรงเรียนวนิษา

59/28 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-531-9696, 093-626-3936
Fax : 02-531-9384

facebook

facebook.com/VanessaSukhumvitSchool/

e-mail

vanessasukhumvit26school@gmail.com

E n v i r o n m e n t

โรงเรียนวนิษา เน้นให้เด็กพัฒนาสมองท่ามกลางธรรมชาติ เราจึงจะได้เห็นว่า โรงเรียนได้จัดพื้นที่ถึง 2 ไร่ ใจกลางสุขุมวิท เพื่อจัดสวนขนาดใหญ่ให้เด็กได้วิ่งเล่น ได้สุดฝีเท้าออกกำลัง รวมถึงสระว่ายน้ำ
สนามเด็กเล่น รวมถึงแปลงปลูกผักออร์แกนิก
ห้องเรียนของเรามีขนาดใหญ่ โปร่ง แสงสว่างเข้าถึง เต็มไปด้วยกิจกรรมและของเล่นพัฒนาทักษะร่างกายและสมอง รวมถึงหนังสือนิทาน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
เด็กๆ จะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางโอเอซิสเขียวสด ใจกลางเมือง พร้อมกับบรรยากาศของการตระหนักถึงการดูแลสภาพแวดล้อม ทั้งการสอน Recycle การแยกขยะ การดูแลต้นไม้ การเลี้ยงไส้เดือน และการเรียนจากการสัมผัสจริง ลงมือทำจริง ลดเวลาหน้าจอที่ทำลายสายตาและสมอง โดยเด็กๆ จะไม่ดูโทรทัศน์ ไม่เล่นเกมคอมพิวเตอร์จนจบหลักสูตร สมกับสโลแกนของเราที่ว่า “Green & Screen-Free”
H i s t o r y
โรงเรียนวนิษา เปิดทำการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยคุณชุมศรี รักษ์วนิชพงศ์ได้เปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลเล็กๆ เพื่อสอนลูกสาวคนแรก หนูดี วนิษา เรซ  ในที่สุด เนื่องจากโรงเรียนมีความเป็นเอกลักษณ์ในการจัดหลักสูตร จึงทำให้มีลูกเพื่อนๆ ตามมาสมัครเรียน และขยายผลเป็นนักเรียนอีกจำนวนหนึ่ง จนกระทั่งในปัจจุบันมีศิษย์เก่าเรียนจบไปแล้วนับพันคน ประสบความสำเร็จต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และในชีวิตการทำงานทั้งที่เลือกทำงานในองค์กรใหญ่หรือทำธุรกิจของตนเอง ศิษย์เก่าหลายคนนำบุตรหลานของตนเองกลับมาสมัครเป็นศิษย์รุ่นต่อไป ปัจจุบันนี้ โรงเรียนวนิษา มีสองสาขา คือ โรงเรียนวนิษาสุขุมวิท และโรงเรียนวนิษารังสิต
P h i l o s o p h y
เด็กเล็กๆ ควรได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพให้ครบทุกด้านในวัยต้นของชีวิต อย่างสนุก สร้างสรรค์ฉลาด และมีชีวิตชีวา เพื่อเป็นโครงสร้างการคิด และโครงสร้างสมองที่ดี สำหรับชีวิตที่เหลือที่จะประสบความสำเร็จ อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
C u r r i c u l u m
โรงเรียนวนิษาเชื่อมั่นในความเป็นไทย และความเก่งในแบบสากล เพราะเด็กไทยควรมีแก่นและรากของวัฒนธรรมไทย รู้กาลเทศะ มีมารยาท ไหว้สวย พูดและเขียนภาษาไทยถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา ออกเสียงชัดเจน ไวยากรณ์ถูกต้อง และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการค้นหาความรู้และการสื่อสารในระดับสากล
โรงเรียนวนิษาจึงเลือกใช้หลักสูตรไทยเป็นแกนหลัก และนำหลักสูตรอเมริกัน สิงคโปร์ อิสราเอลและญี่ปุ่นมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการเรียนรู้มากขึ้น เช่น สอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรอเมริกัน สอนคณิตศาสตร์ปรับใช้จากโรงเรียนในสิงคโปร์และญีปุ่น และส่วนพิเศษคือ สอนกระบวนการคิดตรรกะแบบพิเศษในโปรแกรม Math Merody ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับ Ms. Efrat Srebro ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากประเทศอิสราเอล เพื่อให้เด็กเก่งดนตรีและคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน
B r a i n  F o o d/ N u t r i t i o n
วัยเริ่มต้นของชีวิต 0-6 ปี เป็นเวลาที่สมองพัฒนา    น้ำหนักมากที่สุด โดยเด็กวัย 5 ปี จะมีนำ้หนักสมองเป็น 95% ของวัยผู้ใหญ่ ทางทีมโภชนาการโรงเรียนวนิษา จึงเน้นเรื่องอาหารกลุ่มพัฒนาสมองและร่างกายเป็นหลัก
โดยเมนูที่เด็กๆ รับประทาน จะอุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันที่ดี พร้อมด้วยเส้นใยอาหาร และอาหารพลังสดที่เต็มไปด้วยวิตามินที่จำเป็น เหมาะสมกับการพัฒนาสมองตามวัย และร่างกายที่สมบูรณ์
เด็กๆ งดการรับประทานน้ำตาลขัดขาว แป้งขัดขาว และน้ำอัดลม เด็กโรงเรียนวนิษาส่วนใหญ่รักผัก ผลไม้
ธัญพืชและชอบทานข้าวกล้องเพราะคุ้นชินกับอาหารชนิดนี้มาแต่เด็ก โดยการติดตามผลแล้วพบว่า แม้เด็กเรียนจบออกไปแล้ว ก็ยังไม่ชอบทานน้ำอัดลมและอาหารขยะ ส่งผลให้ศิษย์เก่าของโรงเรียนวนิษาเป็นผู้ที่รูปร่างสมส่วน สมองแจ่มใสและมีสุขภาพที่ดี
T e a c h e r s
มาตรฐานนานาชาติ โดยในแต่ละห้องเรียนของเรา จะมีคุณครูต่างชาติ เจ้าของภาษา สำเนียงถูกต้อง เป็นคุณครูประจำชั้น โดยมีคุณครูไทยเป็นครูประจำชั้นคู่ ครูไทยทุกคนเคยสอนในระบบโรงเรียนวนิษารังสิตมาแล้ว และมีคุณครูชาวฟิลิปปินส์เป็นครูประจำวิชา Dance ดนตรี และCreative Movements โดยในทุกห้อง จะมีครูประจำชั้นสามคน แต่ละคนจะมีจุดแข็งแตกต่างกันไป เราต้องการให้นักเรียนของเราพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเทียบเท่าชาวอเมริกัน หรือ อังกฤษ และพูด เขียน อ่านภาษาไทยได้ชัดเจน ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในภาษาของตน และมีความคิดสร้างสรรค์เต้นเก่ง ร้องเพลงเพราะแบบชาวฟิลิปปินส์ ในทุกอาคารเรียนจะมีคุณครูพยาบาลประจำตึก เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit