•  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้

Dr. Promjawan Udommana

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติระบบญี่ปุ่นและอังกฤษ เปิดรับสมัครเด็กอายุตั้งแต่ 1-6 ปี

เป้าหมาย

เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง คิดเป็น เล่นเป็น

 

ที่ตั้ง

55 ซอยสุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

แผนการรับบุคลากร

แผนกญี่ปุ่น : รับสมัครที่ประเทศญี่ปุ่น มีการสอบคัดเลือกที่กรุงโตเกียว

แผนกภาษาอังกฤษ : รับสมัครที่ประเทศไทย มีการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง จบการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย หรือครุศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เว็บไซต์   http://www.melodieskinder.com/

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit