•  โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

รายละเอียด :ต1-ต3,อ1-อ3
ที่ตั้ง :  3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110
โทร : 02-2490081-3
เว็บไซต์: www.kukai.ac.th/Thai

ค่าเทอม : 43,000 บาท

หลักสูตร : การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา
ส่งเสริมให้เด็ก ได้เลือกเรียน ภาษาอังกฤษ ได้ วันละ 1 ชั่วโมง 4 วันต่อสัปดาห์ สอนโดยครูชาวอเมริกัน และอังกฤษ ครูเจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์ในการสอน สามารถช่วยให้เด็กๆ ฟังเสียงสำเนียงได้อย่างถูกต้อง สามารถพูดตาม หรือพูดตามความต้องการของตนเองได้

หลักสูตรการเรียนรู้แบบ Project Approach
กิจกรรมในห้องเรียนมีการเรียนรู้หลากหลายอย่างเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน เด็กสามารถเลือกตามความสนใจของเด็กเป็นส่วนใหญ่ แต่ครูจะชักชวนให้เด็กได้ฝึกทักษะจากสื่อหลากหลายและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน ทั้งเป็น กลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และรายบุคคล สลับกันไป โดยคำนึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคนในทุกด้าน

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit