•  โรงเรียนวชิรสิน
  •  02-258-5923

136 สุขุมวิท 36 ซ.นภาศัพท์ แยก 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย
Phone:02-258-5923

โรงเรียนวชิรสิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2515 สถานที่ตั้งเลขที่ 137,137/1มีเนื้อที่ทั้งหมด 150.58 ตารางวา เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2515 เริ่มรับมอบนักเรียนและเปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา โดยมี นายสงวน กษิณอุบล เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาว รัตนา กัลยาศิริ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ มีนักเรียน 50 คน

โรงเรียนวชิรสิน ได้รับการพัฒนามาโดยตลอด มีอาคารเรียน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น1 หลัง อาคารคอนกรีตครึ่งไม้ 2 ชั้น 1 หลัง พื้นที่รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน มีต้นไม้ สวนหย่อมเสริมสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ เด็กได้เป็นอย่างดี

ในปัจจุบัน โรงเรียนวชิรสิน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นอนุบาล 3

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit