•  โรงเรียนพระโขนงวิทยา
  •  02-392-4632

รูปแบบและหลักสูตรการสอน
จัดการเรียนการสอนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ สอน 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีนกลาง

 

สื่อการเรียนการสอน
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ เครื่องเล่นสนาม

 

เปิดตั้งแต่ระดับชั้น
เนิร์ซเซอรี่ – ประถมศึกษา เปิดรับเดือนมกราคม 60 คน / ปี มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 300 คน

 

สวัสดิการ
อาหารกลางวัน อาหารว่าง นม รถรับส่ง

 

ความภาคภูมิใจ
รางวัลโรงเรียนเสริมสร้างสุขภาพในดวงใจ จากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสร้างสุขภาพ, ได้รับการรับรองมาตราฐานคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา

 

บริหารงานโดย
อาจารย์พิณทิพย์ จึงจำเริญกิจ ผู้อำนวยการ
อาจารยพงศ์พันธุ์ พันธุ์สวัสดิ์ ครูใหญ่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
79/99 ซ.ภูมิจิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 02-392-4632

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit