•  โรงเรียนอนุบาลสาริน

329/1 ซอยองครักษ์ (สามเสน 28 ตรงข้ามแมคโครสามเสน) ถนนสามเสน ดุสิต กรุงเทพ 10300

E-mail:  E-mail: anubansarin@hotmail.com

Telephone:  Telephone:           0-2241 1882 , 0-2243 0815
โรงเรียนอนุบาลสาริน เริ่มเปิดเมื่อ พ.ศ. 2524 ดำเนินการโดยรองศาสตราจารย์ชนิกา ศิลปอนันต์ คณะที่ปรึกษา ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์เจริญใจ บุณยทัต อดีตอาจารย์สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ครูใหญ่ครูศศิธร เวียงเหล็ก
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการและรางวัลโรงเรียนอนุบาลดีเด่นจากหน่วยงานสถาบันต่างๆ
ในปีการศึกษา 2546 ได้รับอนุญาตเปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษสอน (English Program) โดยอาจารย์ต่างประเทศชาวอเมริกัน แคนาเดียน ออสเตรเลีย หรืออังกฤษ ซึ่งมีใจรักและมีทักษะการสอนเด็กปฐมวัย

โรงเรียนมีบรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน ในพื้นที่ 1 ไร่ ต้นไม้ร่มรื่น สนามเด็กเล่นปลอดภัย ห่างจากถนนใหญ่ มีสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit