2 1
  •  อนุบาลเอกลักษณ์

ที่อยู่: 328/20 ซอยอินทามระ 41 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์เปิดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.2529 จึงมีประสบการณ์ด้านอนุบาลมา 27 ปีแล้ว ได้รับคำชมเชยจากผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ โดยบันทึกไว้ว่า “โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์จัดโรงเรียนได้ดีมีบรรยากาศเหมาะสมสำหรับเด็ก ครูและผู้บริหารให้ความอบอุ่นและดูแลเด็กใกล้ชิดแบบครอบครัว”

 

โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์เปิดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.2529

โดยอาจารย์กาญจนา ธัญญะโชโต ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์

ปรัชญาและการเรียนการสอน

เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านสำหรับเด็กเล็กและเด็กระดับปฐมวัย

ส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ

ปลูกฝั่งให้เด็กเคร่งครัดในศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย

หลักสูตร และ กิจกรรม

ภายในบริเวณโรงเรียน และเนอสเซอรี่กว้างขวางร่มรื่น ถูกสุขลักษณะ สนามเด็กเล่นกว้างขวางมีอุปกรณ์การเล่นในสนามเด็กเล่นครบครันให้เด็กๆได้ออกกำลังกาย และสนุกสนานอย่างเต็มที่

อนุบาลและเนอสเซอรี่แยกกันอยู่คนละอาคาร เนอรเซอรี่ได้รับการปรับปรุงใหม่ มีห้องเลี้ยงเด็ก แต่ละห้องกว้างขวาง

ห้องนอนมีเครื่องปรับอากาศสะดวกสบาย สะอาด กว้างขวาง

สำหรับเนอสเซอรี่หรือเด็กก่อนวัยอนุบาล ได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครู และพี่เลี้ยงที่มีความชำนาญในการเลี้ยงเด็กมาแล้วเป็นอย่างดี

ด้านครูผู้สอนและรางวัลที่ได้รับ

โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา (รอบ 2) ในระดับดีมาก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพศึกษา (สมศ)

ผู้บริหารและครูอาจารย์ที่สอนมีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาโดยตรง ครูใหญ่และครูที่บรรจุถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับ “ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู” แล้วหลายท่าน

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit