•  โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า
ที่อยู่ 152/12  ถนนนางลิ้นจี้ ซอย 6 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ติดต่อ : 02-2863809 , 02-2868355
ผู้อำนวยการ นางเอื้ออำไพ  สุวรรณยืน
ประเภทโรงเรียนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (ปฐมวัยศึกษา)

 

จากเจตนารมณ์ของ อ.เอื้ออำไพ สุวรรณยืน ผู้เป็นแม่ที่ต้องการหาโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน คือไม่เน้นเนื้อหาวิชาการมากเกินไป เพราะกลัวว่าลูกจะเครียด หรือมีแต่กิจกรรมที่สนุก แต่อ่อนวิชาการตามที่ต้องการ จึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย และตามด้วยปริญญาโทบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อจัดตั้งโรงเรียนตามแนวคิดให้ลูกเรียน และแบ่งปันให้กับลูกคนอื่นๆที่สนใจด้วย สิ่งปลูกสร้างต่างๆจะสร้างขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก สิ่งที่ต้องเป็นเหลี่ยม เช่น เสา ก็จะทำเป็นเสากลมๆมนๆแทน แม้กระทั่งบันไดก็มีขั้นเตี้ยๆ และห้องน้ำ สุขภัณฑ์ต่างๆ เหมาะสมกับการก้าวเดินของเด็ก ทุกสิ่งจัดทำและสร้างขึ้นด้วยความรักของผู้เป็นแม่ที่มีต่อลูก คือ คุณณัฐนิช สุวรรณยืน ผู้ซึ่งเป็นผู้จัดการของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าในปัจจุบันนั่นเอง ซึ่งกำลังทำหน้าที่บริหารจัดการโรงเรียนเพื่อ ด.ญ.ณัฏฐ์ชุดา สุวรรณยืน ลูกของตนเองเช่นเดียวกัน

ปรัชญา

“สร้างสรรค์ปัจจุบัน สรรค์สร้างอนาคต”

วิสัยทัศน์

“มุ่งสร้างเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“เก่งคิด อ่านเขียน เรียนสนุก สร้างสุขสู่วิถีชีวิตพอเพียง”

หลักสูตร/การเรียนการสอน

หลักสูตร 3 ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

–  Janjao Active-learning Program (JAP)

-กิจกรรมภาษาอังกฤษ

Listening and Speaking และ Phonics สอนโดยคุณครูเจ้าของภาษาที่เป็น Native Speaker(สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1-3) 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

-กิจกรรมภาษาจีน

สอนโดยคุณครูเจ้าของภาษา เน้นการฟังการพูด(สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1-3)จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

-กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ

จำนวนห้องเรียน / นร.ต่อห้อง / อัตราครูต่อนักเรียน

 • ชั้นเตรียมอนุบาล 20-25 คน  / ครู 1 คน : นร. 5-8 คน
 • ชั้นอนุุบาล 1-3 25 – 30 คน  / ครู 1 คน : นร. 8-10 คน

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • รถโรงเรียน
 • การรับฝากดูแลหลังเลิกเรียน Day Care
 • พัดลม แอร์ ทีวี คอมพิวเตอร์

ระบบการป้องกันความปลอดภัย

 • กล้องวงจรปิด 24 จุด
 • ประตูเข้าออกทางเดียว มีผู้ดูแลประตู
 • ซอยตัน มียาม รปภ.ดูแลตลอด 24 ชม.
 • ประตูเข้าออกทางเดียว มีผู้ดูแลประตู

อาหารและเครื่องดื่ม

 • 9.45 อาหารว่างเช้า เช่น นมสดรสจืด
 • 11.00 อาหารกลางวัน  / ผลไม้ตามฤดูกาล
 • 14.00 อาหารว่างบ่าย เช่น ลอดช่อง เฉาก๋วย รวมมิตร ขนมปัง เป็นต้น

บรรยากาศภายในโรงเรียน

ร่มรื่น สะอาด ออกแบบสำหรับเด็กอายุ 2 – 6 ปี เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2ของเด็กๆ

การเดินทาง / การจราจร

เดินทางสะดวก ในซอยมีที่จอดรถรับส่งบุตรหลาน

 

ิีbutton

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit